Polityka prywatności

Informacje dotyczące zbierania danych osobowych

Uniwersytet i Hanzeatyckie Miasto Greifswald bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzamy zawsze elektronicznie i w formie papierowej zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz innymi federalnymi i krajowymi przepisami o ochronie danych.

 

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej:

St.Spiritus – Centrum Społeczno-Kulturalne Uniwersytetu i Miasta Hanzeatyckiego Greifswald

Imke Freiberg

Lange Str. 49 / 51

17489 Greifswald

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Uniwersytetu i Hanzy:

Birgit Wanke

Rynek 15

17489 Greifswald

Tel.: 03834 8536-2889

Faks: 03834 8536-1227.

b.wanke(at)greifswald.de

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Operator strony internetowej gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy użytkownik wyrazi zgodę na gromadzenie danych.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika i które można prześledzić wstecz – na przykład nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Możesz również odwiedzić tę stronę bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. W celu ulepszenia naszych usług online przechowujemy jednak (bez odniesienia do osoby) Państwa dane dostępu do tej strony. Te dane dostępu obejmują na przykład żądany plik lub nazwę dostawcy internetu. Ze względu na anonimizację danych nie jest możliwe wyciąganie wniosków dotyczących Państwa osoby.

 

Dane dostępowe

My, operator strony internetowej lub dostawca strony, gromadzimy dane dotyczące dostępu do strony internetowej na podstawie naszego uzasadnionego interesu (patrz art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) i przechowujemy je jako „pliki dziennika serwera” na serwerze strony internetowej. W ten sposób rejestrowane są następujące dane:

 

  • Odwiedzona strona internetowa
  • Czas w momencie dostępu
  • Ilość wysłanych danych w bajtach
  • Źródło/odnośnik, z którego trafiłeś na stronę
  • Używana przeglądarka
  • Zastosowany system operacyjny
  • Używany adres IP

 

Pliki dziennika serwera są przechowywane przez maksymalnie 7 dni, a następnie usuwane. Dane są przechowywane ze względów bezpieczeństwa, np. aby móc wyjaśnić przypadki niewłaściwego wykorzystania. Jeśli dane muszą być zachowane ze względów dowodowych, są wyłączone z usuwania do czasu ostatecznego wyjaśnienia incydentu.

 

Pomiar zasięgu i pliki cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies do pseudonimizowanego pomiaru zasięgu, które są przekazywane do przeglądarki użytkownika przez nasz serwer lub serwer osoby trzeciej. Cookies to małe pliki, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Twoja przeglądarka uzyskuje dostęp do tych plików. Stosowanie plików cookies zwiększa przyjazność dla użytkownika i bezpieczeństwo tej strony.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym w celu pomiaru zasięgu, możesz sprzeciwić się używaniu tych plików tutaj:

.(Źródło: www.datenschutz.org)

 

Przeniesienie do państwa trzeciego:

Z zasady żadne dane nie są przekazywane do państwa trzeciego poza UE. Jeśli w wyjątkowym przypadku dochodzi do przekazania danych do państwa trzeciego, odbywa się to na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Subskrypcja newslettera

Centrum Społeczno-Kulturalne St.Spiritus Uniwersytetu i Miasta Hanzeatyckiego Greifswald oferuje Państwu newsletter, w którym informuje o aktualnych wydarzeniach i ofertach. Jeśli chcesz zapisać się na newsletter, musisz zgłosić ten wymóg drogą mailową na stronie: st.spiritus[at]greifswald.de i podać ważny adres mailowy  . Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na jego otrzymywanie oraz na objaśnione procedury.

Newsletter jest rozsyłany przez pracowników St.Spiritus – Centrum Społeczno-Kulturalnego.

Odwołanie i wypowiedzenie: W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera i tym samym zrezygnować z jego subskrypcji. Po rezygnacji z usługi Twoje dane osobowe zostaną usunięte. Jednocześnie wygasa Państwa zgoda na otrzymywanie newslettera.

 

Kryteria określania czasu przechowywania:

Państwa dane osobowe, które Uniwersytet i Hanzeatyckie Miasto Greifswald przetwarza w celu realizacji swoich zadań, zostaną usunięte lub zniszczone w rozsądnym czasie po przetworzeniu Państwa żądania, z uwzględnieniem ustawowych okresów przechowywania.

 

Twoje prawa:

Mają Państwo prawo do uzyskania od administratora informacji o danych osobowych, których dotyczą, a także prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Można również złożyć skargę do

Ochrony Danych i Wolności Informacji Meklemburgia-Pomorze Przednie, Werderstraße 74 a, 19055 Schwerin

 

 

 

 

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner