Chór młodzieżowy „Late night singers”

Repertuar zespołu obejmuje dzieła z okresu renesansu i baroku, kompozycje z okresu romantyzmu po polifoniczne współczesne utwory chóralne a cappella i jest stale poszerzany. Jednym z głównych punktów programu koncertów jest muzyka chóralna XX oraz XXI w.


Kiedy:
Poniedziałki 19.00
Więcej informacji: www.chor-greifswald.de/late-night-singers

Zdjęcie: Katharina Merz

Zdjęcie: Katharina Merz

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner