Nadruk

Usługodawca w rozumieniu niemieckiej ustawy o danych usługach telefonicznych (Teledienstdatengesetz)
oraz Traktatu międzypaństwowego o usługach medialnych:

Uniwersytet i miasto hanzeatyckie Greifswald
Lord Mayor
Biuro Edukacji, Kultury i Sportu
Wydział Kultury
Centrum Społeczno-Kulturalne św. Ducha
Pani Freiberg
Długa droga 49/51
17489 Greifswald

Adres pocztowy
PF 3153
17461 Greifswald
Tel. 03834 8536-4444
Fax 03834 8536-4442
E-mail st.spiritus@greifswald.de

Układ strony internetowej kulturzentrum.greifswald.de, jak również wykorzystane wkłady, grafiki, teksty i zbiory danych są chronione prawem autorskim. Mirroring lub wyświetlanie w ramach zewnętrznych ramek jest zabronione bez pisemnej zgody. Przechowywanie i powielanie treści na innych stronach internetowych oraz linków do naszych stron jest dozwolone tylko za pisemną zgodą, chyba że w poszczególnych przypadkach wyraźnie powołano się na inne przepisy.

Jako dostawca treści ponosimy odpowiedzialność za treści zawarte na tej stronie internetowej zgodnie z § 8 ust. 1. ustawy o usługach telekomunikacyjnych z dnia 22.07.1997 r. w wersji z ostatnią zmianą z dnia 14.12.2001 r. (TDG) dla „treści własnych”, które udostępniamy do użytku, zgodnie z przepisami ogólnymi. Należy odróżnić te treści od odsyłaczy („linków”) do treści udostępnianych przez innych dostawców. Za te treści zewnętrzne odpowiadamy tylko wtedy, gdy mamy o nich pozytywną wiedzę (tzn. także o treściach bezprawnych lub przestępczych), a zapobieżenie ich wykorzystaniu jest dla nas technicznie możliwe i uzasadnione.

Zgodnie z niemiecką ustawą o usługach telefonicznych (Teledienstgesetz) nie jesteśmy zobowiązani do stałego sprawdzania treści, na które powołujemy się w naszej ofercie, co mogłoby spowodować powstanie nowej odpowiedzialności (§ 8 ust. 2 TDK). Tylko wtedy, gdy stwierdzimy lub zostaniemy poinformowani przez inne osoby, że konkretna oferta, do której podaliśmy „link”, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną, usuniemy „link” do tej oferty, o ile będzie to dla nas technicznie możliwe i uzasadnione.

 

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner